Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.

 

Klik hier voor de complete versie van de Metaalunievoorwaarden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie en instellingen. Cookies accepteren.